Ταπέτσαρίες τοίχου που μπορούν να συνοδέυονται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που τυχόν χρειάζονται στον εκάστοτε επαγγελμάτικο χώρο. Πανέμορφα χρώματα και σχέδια για σύγχρονους ευχάριστους χώρους εργασίας.